Ditt WEbdesign

Les hvordan et prosjekt kan bli til, og hvordan jobber vi sammen med kunde.

Ikon norge
webside

Viser her en enkel webside med 5 undersider.

Team

Katarzyna Kapusta
Wiktoria Bindas

Utfordringer og mål 

Målet for Ikon Norge AS var å få frem det bedriften står for i et enkelt design.
Hensikten med nettsiden var å informere om den unike tjenesten de tilbyr.
Det var også viktig for dem at nettsiden er lett å navigere og er oversiktlig.

Vi begynte vårt samarbeid med Ikon Norge i begynnelsen av november 2020 .
Ikon Norge etablerte seg som leverandør til Norsk vannkraft og industri med gode resultater, de gjennomfører leveranser av vesentlig betydning både til norske og internasjonale kunder innen bygg, vannkraft, infrastruktur, verkstedproduksjon og montasje. Selskapet Ikon Norge AS er ansvarlig for internasjonalt salg og prosjektgjennomføring.


Videre kan du lese om tiden vi har brukt fra første samtale til prosjektene var på nett. 

Tidsforbruk

Vi har jobbet tett sammen med Ikon Norge for å få frem hvilke utfordringer og målsettinger vi hadde med dette samarbeidet. Fra første samtale til prosjektene var på nett, tok det ca 4 uker. 

Forslaget på nettsiden

Ikon Norge hadde en nettsiden fra før som de ikke hadde vært fornøyd med. De ønsket seg en enkel og oversiktlig nettsiden. Det var at nettsidens mål og brukerverdi spilte på lag, slik at brukeren opplevde det som oversiktlig side. 

Vi bygde forlaget på vårt domene, for å sikre oss at de var fornøyd med nettsiden før den ble lansert.

Kommunikasjon

CEO av Ikon Norge var veldig flink på å gi oss tilbakemeldinger, og siste forandringer tok vi gjennom Microsoft Teams Meeting. Det tok oss til sammen en time og var til stor hjelp for å kunne levere siden så fort.  Dette viser igjen at avstanden Skien, Telemark og generelt i landet, ikke har noe å si for kvalitet, tid og resultat.

prosjekt –
forutsetninger

Ikon Norge sin nettside inneholder forside med grunnleggende informasjon om Ikon. De følte det var riktig med å ha med 5 ekstra undersider for å fremheve viktig informasjon og at ikke førstesiden skulle bli for lang og uoversiktlig.

Nettsiden følger alle regler som er pålagt av Data Tilsynet og inkluderer GDPR (lovpålagt) og SSL (sikker hjemmeside, som er umulig å hacke).
Designet inkluderer også det som heter slide show, som betyr at enkelte bilder og tekst rullerer hele tiden. 

b

Enkelt Design

Mobilvennlig Design

Kreative Ideer

Tilbakemelding fra Ikon norge AS

Vi var en tid litt misfornøyd med vår web side, den trengte oppdatering.
Mer eller mindre tilfeldig ble jeg kontaktet av Dittwebdesign og siden prisen ikke var avskrekkende plasserte vi oppdrager der.
Vi ble kontaktet av en hyggelig og veldig hjelpsom web designer, Katarzyna. Hun forsto med en gang hva oppgaven gikk ut på og etter kort tid fikk vi et utkast. Etter et par telefonsamtaler og litt redigering syns jeg dette ble veldig bra. Raskt og effektivt.
Vi takker så mye for samarbeidet med Katarzyna og dittwebdesign og kommer tilbake ved neste korsvei.

Anders Berg

CEO , Ikon Norge AS

nYLIGE AVSLUTTET PROSJEKT

Ta kontakt
 med oss!